Aktiviteter

 

Lindebladet marts/april 2020

Beboerne i Lindehaven sætter stor pris på et aktivt og rigt kulturliv, som en del af hverdagen.

Lindehaven har mange faste aktiviteter, samt et væld af spontane oplevelser med personalet, frivillige samt pårørende.

I Lindehaven tilbyder vi mange aktiviteter, som bliver planlagt måned for måned. Beboerne får hver måned en kalender, så de kan følge med i hvad der sker i huset, samt Lindebladet, hvor der er billeder og fortællinger samt andre informationer.
Vi arbejder ud fra borgerens livshistorie, ressourcer, ønsker og behov, så de bevarer deres identitet, og føler sig set, hørt og forstået. Vi støtter beboerne i at danne nye relationer, formindske ensomhed og få et godt og aktivt liv og blive inkluderet i fælleskabet i Lindehaven.
Der er synlige opslag på afdelingerne, og borgerne har en aktivitetskalender i boligen, så også de pårørende kan følge med i, hvad der sker og gerne må deltage i. Beboerne er selv med til forberedelsen af aktiviteterne. Vi ser det som vigtigt at beboerne er aktive i eget liv. Vi vil arbejde ud fra de kompetencer, som den enkelte beboer har med en positiv og anerkende tilgang, da det er vigtigt at beboeren følt sig set og hørt.
Nogle aktiviteter er sæsonpræget, så som bål-aktiviteten, det bliver for koldt for beboerne at være længe ude i det kolde vejr. Her er vi fælles om at hygge om bålet. Beboernes ønsker bliverl lavet som smagsprøver over bålet. Personalet fremstiller det, og derefter smager vi alle på lækkerierne.  

Vi har også faste aktiviteter, som stolegymnastik onsdag eftermiddag. Motion er vigtigt for beboerne, for det kan være med til at bevare deres færdigheder i længere tid, men også at have det sjovt sammen med andre både beboer, frivillige eller familie.  Torsdag eftermiddag er der herre og dame loge. Her er der mulighed for, at være sammen med sit eget køn og tale frit ud fra det.  Her er der også mulighed for at komme med ønsker om emner der skal drøftes, eller aktiviteter, som er sjove at have med ligesindede. Dans er også tit på programmet, både som fast aktivitet i perioder, men også spontane stunder med musik i højtaleren. Det skaber glæde og lykkefølelse. 
Andre aktiviteter  er spil i haven, på tur til campingvognen, som vi har stående i haven. Her er der tid til en god kop kaffe, spille et spil eller hvad vi ellers finder på. 
Vi afholder også forskellige aften arrangementer, som kan være koncert på storskærm eller en hyret foredragsholder til at lave smags-aften med flere slags chokolade.

Der bliver også afholdt forskellige arrangementer, hvor beboerne kan få en fælles oplevelse sammen med familie og venner. Det foregår i trygge rammer og er overskueligt for alle. 
I aktiviteterne bliver der taget individuelle hensyn, og man deltager i det omfang man kan. Det skulle gerne være en succes at være med, og give lysten til at deltage igen en anden gang. Beboerne er med til at forberede de forskellige arrangementer eller fester, de er med til planlægningen og kommer med ønsker til servering. De er også med til at udarbejde både pynt og det spiselige, som skal serveres til arrangementet. I Lindehaven fester vi med stor fornøjelse.
Der er også mulighed for individuelle aktiviteter. Der kan både ønskes en tur til et bestemt kendt sted eller personlig pleje i form af håndbad og lidt neglelak i vores skønhedssalon i 50er stil. Eller hvad vi ellers finder på sammen med den enkelte beboer, gerne i samarbejde med de pårørende eller samarbejdspartnere. Vi har fokus på at prøve at danne nye relationer for beboerne å tværs af afdelingerne, gennem disse aktiviteter.

 

Her er en kort opridsning af aktiviteter som foregår i Lindehaven:

•    Stolegymnastik
•    Herre/ Dame loge
•    Dialog-grupper hvor vi tager forskellige emner op ud fra konkrete forslag
•    Dans, også på tværs mellem plejecentre
•    Spil
•    Campingvogn
•    Bål
•    Bagning
•    Fremstilling af dekorationer
•    Komme i salonen til personlig pleje og wellnes
•    Pædagogisk massage
•    Cykeltur
•    Banko
•    Besøg af sognepræsten
•    Besøg af børnegrupper
•    Besøg af besøgshunde fra Tryghedsfonden
•    Besøg af mødre grupper
•    Udflugter både individuelle og i mindre grupper
•    Sang og musik hver fredag med Lindehavens faste musiker
•    Kage dyst imellem Toftehaven og Lindehaven
•    Foredrags aftener
•    Arrangementer beregnet til at få en fælles oplevelse som familie
•    Forskellige fejringer
•    Events
•    Lucia optog med børn
•    Individuelle beboerønsker
•    Faste traditioner i løbet af året

som et supplement til aktiviteterne, bliver der taget mange billeder. 

Da vikingerne kom til Plejecenter Lindehaven

I weekenden den 14. og 15. september 2019 var der igen vikinger i parken ved siden af Plejecenter Lindehaven. 30 vikinger havde slået lejr og sat forskellige boder op, hvor man kunne smage, købe og føle. Der var koncert både ude og inde, fortællinger om gamle sagaer, og duften af bål spredte sig stille og roligt i hele området. Køkken Ballerup stod for vikinge-menuen den weekend, som blev serveret på alle plejecentre i Ballerup Kommune. 

Markedet blev, ud over Lindehavens egne beboere, besøgt af borgere fra Ballerup og mange gæster udenbys fra.

 

Det blev til mange hunderede gæster i løbet af dagen og en stor oplevelse for alle.

 

En stor tak til Lindehavens aktivitetsmedarbejder, Henriette for at have planlagt denne dag og tak til alle vikingerne samt Lindehavens frivillige, som var vikinger for en dag.