om os

Her i Lindehaven er din lejlighed dit eget private hjem, som du og din familie, på normal familievis, kan bruge som ramme for fælles traditioner i familien. Du og din familie er meget velkomne til at benytte Lindehavens faciliteter og fællesarealer. Lindehaven har en dejlig sansehave til glæde for alle vore beboere. Haven bruges hele året. 
Desuden tiltrækker Café Oasen mange af byens ældre borgere.

Faglig tilsynsrapport Lindehaven 2019

Faglig tilsynsrapport korttidspladser Lindehaven 2019

Risikobaseret planlagt tilsynsrapport Plejecenter Lindehaven 2018

 

Velkommen til Lindehaven

 

Velkommen til Lindehaven

Vi vil gerne byde dig velkommen til Lindehaven, og vi håber du vil blive glad for at bo her.
Her i Lindehaven sætter vi en ære i at skabe de bedst mulige rammer for beboere og gæster. Vi har et engageret og kvalificeret personale, som gør deres yderste for at sikre den gode omsorg. 
Denne side vil give dig svar på mange af de spørgsmål som vi ved, der vil opstå, når man flytter i plejecenter.
Du og dine pårørende er altid velkomne til at kontakte personalet for yderligere spørgsmål. Ligeledes er du velkommen på mit kontor til enhver tid.
 

Med venlig hilsen,

Anette Wintlev-Jensen, plejecenterleder

Adresse
Plejecenter Lindehaven
Præstevænget 11
2750 Ballerup
E-mail: lindehaven@balk.dk
Tlf. 44 77 30 30

 

 

 

Telefonliste

Telefonliste:

Plejecenterleder Anette Wintlev-Jensen

44 77 28 54

Afdelingsleder, grøn afdeling (1. sal) Vakant

44 77 28 55

Grøn afdeling (1.sal)

44 77 28 51

Demensafdelingen, blå afdeling  (1. sal)

44 77 28 56

Afdelingssygeplejerske, rød afdeling (2. sal) Marianne Laurent

44 77 28 58

Genoptræningsafdelingen, gul afdeling (2. sal)

44 77 28 57

Rød afdeling (2.sal)

44 77 28 95

Sekretær Katja von der Recke Olsson

44 77 30 30

Sekretær Belinda Jeppesen - opkrævninger Lindehaven og Parken

21 52 57 35

Ledende ergoterapeut

44 77 30 36

Ledende fysioterapeut  Anette Skyum

44 77 30 40

Tandlæge på Toftehaven

44 77 31 65

Lindehavens værdigrundlag

Lindehavens idegrundlag

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At de enkelte beboere føler, at Lindehaven er deres hjem.

At støtte beboeren ved at tage udgangspunkt i beboerens egne ressourcer og vejlede beboeren.

At skabe tryghed og vilkår for beboeren som tilgodeser selvbestemmelse og selvaktivitet, samtidig med at behov for pleje og omsorg dækkes. 

At tilbyde beboeren en ernæringsrigtig kost og god service.

At beboeren får mulighed for valgfrihed og indflydelse på maden og spisetidspunkt, samt får mulighed for at spise i hyggeligt samvær indenfor plejecentrets rammer. 

At beboerne får en værdig livsafslutning.

At have et kvalificeret og tilfreds personale med lyst til at uddanne og udvikle sig. 

At varetage uddannelse af elever i forhold til gældende uddannelsesplaner.

At plejecentrets økonomiske ressourcer forvaltes bedst muligt indenfor de godkendte rammer.

At tilpasse indsats og ressourcer i forhold til de skiftede krav der stilles politisk, fagligt og menneskeligt. 

Forventninger til beboere og pårørende

Forventninger til beboere og pårørende

Beboere
Det vi lægger vægt på i det daglige samarbejde med beboeren er:
•    at beboerne lever sit liv, i videst muligt omfang, som før flytningen.
•    at beboeren deltager aktivt i de gøremål han/hun kan for at bevare sine færdigheder, interesser og ikke mindst holdninger.
•    at der etableres et varmt og tæt samarbejde med pårørende til beboeren. 

Pårørende
•    at I tager Jer af Jeres pårørende i samme omfang som før indflytningen i Lindehaven mht. besøg af ham/hende hos Jer, til højtider, byture mm. 
•    at I selv er opmærksomme på, hvornår der foregår aktiviteter i plejecentret, sørger for rettidig tilmelding til arrangementer samt aktivt deltager i f.eks. banko, teater og fester.
•    at I er behjælpelige med ledsagelse til undersøgelse på hospital og hos speciallæge.
•    at I har ansvar for at postkassen på vagtstuen tømmes jævnligt.
•    at I hurtigst muligt henvender Jer til personalet eller ledelsen, når I er i tvivl eller ønsker at drøfte noget.

Praktisk information

Praktisk information
Lindehaven er bygget i 3 etager.

I stueplan findes receptionen/kontor, køkken, café Oasen, fysioterapi, ergoterapi, fodterapeut og frisør.

På 1. sal, kaldet grøn afdeling og blå afdeling, bor der 19 beboere, samt 6 borgere i demensplejeboliger.

på 2. sal, kaldet rød afdeling og gul afdeling, bor der 7 beboere, samt 19 borgere i genoptræningsboliger.

Hver afdeling ledes af en afdelingssygeplejerske. Der er endvidere ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygehjælpere til at varetage den daglige omsorg. Derudover vil der være social- og sundhedshjælperelever samt social- og sundhedsassistentelever.

For at skabe tryghed i hverdagen tilknyttes du en ”kontaktperson”, der sammen med dig planlægger plejen.
For at gøre hverdagen mere overskuelig vil hver beboer få udleveret en kalender, der er tænkt som en hjælpende dagbog, hvori aftaler med f.eks. frisør, fysioterapeut, ergoterapeut og pårørende noteres.