SHS Team

Om SHS-team

I forbindelse med sundhedsaftalen for 2015-2018 har Herlev, Furesø og Ballerup kommuner samt Herlev og Gentofte Hospital og de praktiserende læger etableret et fælles tværkommunalt sygeplejeteam, der betjener borgere med bopæl i de tre kommuner. Gennem specialiserede sygeplejefaglige ydelser skal teamet forebygge indlæggelser og genindlæggelser af ældre medicinske patienter.

Teamet består af specialiserede sygeplejersker med en bred og høj faglighed. Vi har fokus på det sammenhængende patientforløb og udviklingen af nye samarbejdsformer på tværs af sektorer. Fx udskrivelse af patienter til videre iv-behandling i hjemmet fra Herlev og Gentofte hospitaler. Teamet kan tilkaldes af vores samarbejdspartnerne på tværs af kommunerne, hospitalerne og praktiserende læger. Teamet kan kontaktes, når som helst, der er tvivl om en patient eller brug for specialiseret sygepleje.

Teamet skal i samarbejde med kommunernes sygeplejersker udvikle og sikre kompetencer på tværs i kommunerne.

Link til SHS-teamets hjemmeside

SHS-teamet har deres egen hjemmeside.

SHS-team