Korttidspladser

Velkommen til korttidspladserne

Velkommen til korttidspladserne

Ballerup Kommune har et antal pladser til kortere varende ophold, som bliver brugt til genoptræning, aflastning og til borgere med demens.

Du kan læse mere om korttidspladserne i Ballerup Kommune på Kommunens hjemmeside. 

Link til Ballerup Kommunes hjemmeside.

Forløbet

Når du ankommer til korttidspladserne, har du en samtale om forventninger til opholdet sammen med en terapeut og plejepersonalet. Hvis du ønsker det, kan dine pårørende også deltage.

Under samtalen aftaler I, hvilken træning og pleje du skal have, og der laves en plan for dit forløb. Længden af dit ophold bliver vurderet ud fra din situation.

Når du skal hjem

Dit forløb hos os slutter, når du er i stand til at fortsætte din rehabilitering hjemme. Du har en afsluttende samtale med personalet, hvor dine pårørende også kan deltage. Det er vigtigt, at du vedligeholder de færdigheder, du har opnået under dit ophold. Du kan eventuelt visiteres til mere genoptræning efter opholdet, hvis din visitator vurderer, at du har brug for det.

Hvis du har brug for hjemmepleje, når du skal hjem, undersøger en visitator mulighederne sammen med dig.

Kontakt os

Telefonliste for korttidspladserne

Leder af sundhedsområdet (korttidspladserne)

Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk 24 98 53 47
Afdelingsleder, korttidspladserne Mia Olsen El Caidi

44 77 28 58

Stue 201-213  

44 77 28 95

Stue 214-227  

44 77 28 57

Fysio- og ergoterapien, Lindehaven  

44 77 30 40

Leder af Træning og aktivitet Annette Skyum

44 77 63 95

Opkrævninger korttidspladser
(tirsdag-fredag 8.00-13.00)
Belinda Jeppesen

21 52 57 35

 

 

Egenbetaling på korttidspladser

Gennemsnitsprisen for et ophold på en korttidsplads er 145,24 kroner pr. døgn incl. tøjvask (2022-priser). Der tillægges moms på tøjvask og rengørinsartikler. Prisen er fastsat af Ballerup Kommune og justeres hvert år ved årsskiftet. 

Du accepterer betingelserne for dit ophold ved at underskrive 'Midlertidig ophold efter Serviceloven §84'. Du finder dokumentet ved at klikke her.

Du opkræves månedligt, bagud. Det betyder, at du modtager faktura hver måned. Faktura dannes midt i en måned for den foregående måned. Du kan således godt opleve at modtage mere end en faktura for dit ophold, hvis opholdet strækker sig over eksempelvis to måneder.

Pris og vilkår for ophold på korttidsplads:

  • Du skal selv medbringe skiftetøj og toiletsager til dit ophold
  • Du skal selv sørge for medicin og doseringsæsker til dit ophold
  • Du skal selv bestille og betale din transport til og fra korttidsopholdet. Du kan se HER, hvem vi plejer at bestille hos.
  • Se takster for Social- og Sundshedsudvalgets område ved at klikke på linket. 

Dagligdagen

Punktet er under opdatering.

Tilsynsrapporter

Seneste tilsynsrapporter for Korttidspladserne på Lindehaven.

Tilsynsrapport 2022

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport 2020

Tilsynsrapport 2019

Praktisk information

Medbring

  • Tøj, undertøj, overtøj, træningstøj og skridsikre sko, der sidder godt fast på dine fødder
  • Toiletsager, fx. tandbørste, tandpasta, kam/børste, barbergrej, creme, deodorant, shampoo, bind eller bleer
  • Medicin og eventuelt medicinkort og recepter
  • Dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis)
  • Hjælpemidler, fx. rollator, kørestol, stok
  • Briller, høreapparat og lignende

Besøg

Dine pårørende er velkomne til at komme på besøg, så længe de tager hensyn til dine aftaler om træning, måltider og andre aktiviteter, som du deltager i under dit ophold.

Faciliteter

Du får din egen stue og dit eget badeværelse. Stuen har TV og er møbleret. Der er trådløst internet, som du kan tilgå, hvis du medbringer computer, tablet eller telefon. På stuen findes en værdiboks, som du kan låse dine værdier ind i. Vi har en fælles spistestue og opholdsstue, hvor du kan mødes med de andre borgere.

Måltider

Du får alle dagens måltider som en del af din betaling for opholdet. Køkken Ballerup har fokus på sund og næringsrigtig mad, som du kan spise sammen med de andre i spisestuen. Månedens menu kan ses på Lindehavens hjemmeside eller på Køkken Ballerups hjemmeside.

Rygning

Rygning (herunder åben ild i form af levende lys) er ikke tilladt i stuerne på Korttidspladserne. Det gælder også e-cigaretter. Du kan ryge på anviste steder udenfor.

Alkohol

Der må kun ved særlige lejligheder nydes alkohol på Korttidspladserne.

Medicin

Det er din praktiserende læge, der har behandlingsansvaret under dit ophold. Personalet udveksler informationer med din læge, hvis du giver samtykke til det. Det er også din praktiserende læge, der udsteder recepter på medicin under dit ophold. Personalet hjælper dig med at bestille medicinen på apoteket. Du betaler selv for udgiften til medicin og levering. Oplys personalet, hvis du er medlem af sygeforsikring "Danmark" eller har medicinkort.

Værdigenstande og personlige ejendele

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for dine værdigenstande og personlige ejendele, mens du opholder dig på Korttidspladserne på Lindehaven. Vi fraråder, at du tager større pengebeløb, smykker og lignende med. Hvis du alligevel medbringer værdigenstande og penge/dankort, anbefaler vi, at det låses inde i den værdiboks, der er i den stue, du får anvist. Lindehaven påtager sig ikke ansvaret for dine medbragte ejendele og værdigenstande.

Såfremt personlige værdigenstande eller personlige ejendele bortkommer, vil personalet være behjælpelig med at kigge efter genstanden. Kan den ikke findes, skal du kontakte eget forsikringsselskab.

Værdigenstande defineres som smykker, herunder ure og kontanter. Mobiltelefon, pc, tablet mm. kan defineres som både værdigenstande og personlige ejendele - mens tøj, sko, briller, høreapparater, barbermaskiner, tandproteser mm. betragtes som personlige ejendele.

Transport

Er du indlagt på hospitalet, sørger hospitalet for din transport til Korttidspladserne. Kommer du hjemmefra, skal du selv sørge for og betale for transporten til Korttidspladserne. Du skal også selv betale for transporten hjem. Personalet hjælper gerne med bestilling af kørsel. Læs evt. HER, hvilke vi normalt benytter.