Korttidspladser

Velkommen til korttidspladserne

Velkommen til korttidspladserne

Ballerup Kommune har et antal pladser til kortere varende ophold, som bliver brugt til genoptræning, aflastning og til borgere med demens. Formålet med et midlertidigt ophold er, at du hurtigst muligt bliver i stand til at klare dig selv i dit eget hjem med eller uden hjælp.

Du kan læse mere om korttidspladserne i Ballerup Kommune på Kommunens hjemmeside. 

Link til Ballerup Kommunes hjemmeside.

Korttidspladserne råder over et sundhedsfagligt personale. Der er f.eks. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere samt ergo- og fysioterapeuter. De kan tilsammen løse dine pleje-, genoptrænings- og behandlingsopgaver.

Region Hovedstaden har lavet en Patientguide som hjælper med at finde rundt i sundhedsvæsnet. Her står alt om rettigheder, regler og retningslinjer for undersøgelse, behandling og tiden efter udskrivelse. Der er ligeledes udarbejdet en folder om Værd at vide om et midlertidigt døgnophold

Forløbet

Inden for de første 3 hverdage bestræber vi os på, at du har en samtale om forventninger til opholdet sammen med en terapeut og plejepersonalet. Hvis du ønsker det, kan dine pårørende også deltage.

Under samtalen aftaler I, hvilken træning og pleje du skal have, og der laves en plan for dit forløb. Længden af dit ophold bliver vurderet ud fra din situation. Da hospitaler og kommuner ikke bruger de samme IT-systmer, kan du opleve at blive spurgt om ting, du synes du allerede har svaret på mange gange før. De midlertidige pladser har ikke adgang til hospitalets journaler og undersøgelser.

Det er altid muligt at bede om en statussamtale. Spørg plejepersonalet eller din terapeut.

Når du skal hjem

Dit forløb hos os slutter, når du er i stand til at fortsætte din rehabilitering hjemme. Du har en afsluttende samtale med personalet, hvor dine pårørende også kan deltage. Det er vigtigt, at du vedligeholder de færdigheder, du har opnået under dit ophold. Du kan eventuelt visiteres til mere genoptræning efter opholdet, hvis din visitator vurderer, at du har brug for det.

Hvis du har brug for hjemmepleje, når du skal hjem, undersøger en visitator mulighederne sammen med dig.

Kontakt os

Telefonliste for korttidspladserne

Leder af sundhedsområdet

Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk 24 98 53 47
Leder af Korttidspladserne Mia Olsen El Caidi

44 77 28 58

Stue 201-213  

44 77 28 95

Stue 214-227  

44 77 28 57

Fysio- og ergoterapien, Lindehaven  

44 77 30 40

Leder af Træning og Aktivitet Annette Skyum

44 77 63 95

Opkrævninger korttidspladser
(tirsdag-fredag 8.00-13.00)
Belinda Jeppesen

21 52 57 35

 

 

Egenbetaling på korttidspladser

Gennemsnitsprisen for et ophold på en korttidsplads er 152,34 kroner pr. døgn incl. tøjvask (2023-priser). Der er tillagt moms på tøjvask og rengøringsartikler. Prisen er fastsat af Ballerup Kommune og justeres hvert år ved årsskiftet. 

Du accepterer betingelserne for dit ophold ved at underskrive 'Midlertidig ophold efter Serviceloven §84'. Du finder dokumentet ved at klikke her.

Du opkræves månedligt, bagud. Du modtager faktura hver måned. Faktura dannes midt i en måned for den foregående måned. Du kan således godt opleve at modtage mere end en faktura for dit ophold, hvis opholdet strækker sig over eksempelvis to måneder.

Pris og vilkår for ophold på korttidsplads:

 • Du skal selv medbringe skiftetøj og toiletsager til dit ophold
 • Du skal selv sørge for medicin og doseringsæsker til dit ophold
 • Du skal selv bestille og betale din transport til og fra korttidsopholdet. Du kan se HER, hvem vi plejer at bestille hos.
 • Se takster for Social- og Sundshedsudvalgets område ved at klikke på linket. 

Formålet med dit ophold

Der kan være mange grunde til, at du er blevet henvist til et midlertidigt døgnophold. Du kan have brug for træning, rehabilitering eller behandling, som ikke kan foregå i dit eget hjem eller du kan være for skrøbelig til at klare dig i eget hjem.

På et midlertidigt døgnophold kan du få pleje, omsorg, genoptræning, rehabilitering og behandling for en kortere periode. Formålet er, at du bliver frisk og stærk nok til at vende tilbage til egen bolig.

Du får mere ud af opholdet, hvis du også selv tager initiativ i det daglige. Træning er f.eks. også at øve dig i at tage vare på dig selv, rede din seng, klare din hygiejne selv eller bære din tallerken ud efter spisning.

 

Praktisk information

Medbring

Bruger du særlige specifikke sygeplejeartikler bedes du medbringe disse, f.eks. blodsukkerapparat, støttestrømper o.lign. 

Har du ble-bevilling el.lign. bedes denne medbragt, ligesom du skal medbringe det medicin, du har i hjemmet.

Det kan være en god ide at få hjælp til at pakke. Du har selv ansvar for dine ejendele under dit ophold. Det gælder også eventuelle værdigenstande. Vi opfordrer dig til kun at medbringe de mest nødvendige ejendele og undgå at medbringe kontanter.

 • Tøj, undertøj, overtøj, træningstøj og skridsikre sko, der sidder godt fast på dine fødder
 • Toiletsager, fx. tandbørste, tandpasta, kam/børste, barbergrej, creme, deodorant, shampoo, bind eller bleer
 • Medicin
 • Hjælpemidler, fx. rollator, kørestol, stok
 • Briller, høreapparat og lignende

Hjælpemidler

Hvis du indlægges fra hjemmet skal du medbringe de hjælpemidler, du er vant til at bruge. Hvis du indlægges fra hospitalet, får du ét hjælpemiddel med. Resten skal hentes i hjemmet. 

Besøg

Dine pårørende er velkomne til at komme på besøg, så længe de tager hensyn til dine aftaler om træning, måltider og andre aktiviteter, som du deltager i under dit ophold.

Faciliteter

Du får din egen stue og dit eget badeværelse. Stuen har TV og er møbleret. Der er trådløst internet (WIFI), som du kan tilgå, hvis du medbringer computer, tablet eller telefon. Netværket hedder BAL-internet og er et åbent netværk.  

På stuen findes en værdiboks, som du kan låse dine værdier ind i. Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for dine værdigenstande.

Vi har en fælles spistestue og opholdsstue, hvor du kan mødes med de andre borgere.

Måltider

Du får alle dagens måltider som en del af din betaling for opholdet. Køkken Ballerup har fokus på sund og næringsrigtig mad, som du kan spise sammen med de andre i spisestuen. Månedens menu kan ses på Lindehavens hjemmeside eller på Køkken Ballerups hjemmeside.

Rygning

Rygning (herunder åben ild i form af levende lys) er ikke tilladt i stuerne på Korttidspladserne. Det gælder også e-cigaretter. Du kan ryge på anviste steder udenfor.

Alkohol

Der må kun ved særlige lejligheder nydes alkohol på Korttidspladserne.

Medicin

Det er din praktiserende læge, der har behandlingsansvaret under dit ophold. Personalet udveksler informationer med din læge, hvis du giver samtykke til det. Det er også din praktiserende læge, der udsteder recepter på medicin under dit ophold. Personalet hjælper dig med at bestille medicinen på apoteket. Du betaler selv for udgiften til medicin og levering. Oplys personalet, hvis du er medlem af sygeforsikring "Danmark" eller har medicinkort. Det aftales med personalet om dine pårørende henter medicin eller om det skal leveres på Lindehaven.

Værdigenstande og personlige ejendele

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for dine værdigenstande og personlige ejendele, mens du opholder dig på Korttidspladserne. Vi fraråder, at du tager større pengebeløb, smykker og lignende med. Hvis du alligevel medringer værdigenstande og penge/betalingskort, anbefaler vi, at det låses inde i den værdiboks, der er i den stue, du får anvist. Lindehaven påtager sig ikke ansvaret for dine medbragte ejendele og værdigenstande.

Såfremt personlige værdigenstande eller personlige ejendele bortkommer, vil personalet være behjælpelig med at kigge efter genstanden. Kan den ikke findes, skal du kontakte eget forsikringsselskab.

Værdigenstande defineres som smykker, herunder ure og kontanter. Mobiltelefon, pc, tablet mm. kan defineres som både værdigenstande og personlige ejendele - mens tøj, sko, briller, høreapparater, barbermaskine, tandproteser mm., betragtes som personlige ejendele. 

Transport

Er du indlagt på hospitalet, sørger hospitalet for din transport til Korttidspladserne. Kommer du hjemmefra, skal du selv sørge for og betale for transporten til Korttidspladserne. Du skal også selv betale for transporten hjem. Personalet hjælper gerne med bestilling af kørsel. Vi benytter som regel Flextrafik eller Taxanord. Læs evt. HER, hvilke vi normalt benytter.

Hvis noget ikke gik som det skulle

Det sker desværre nogle gange, at man bliver udsat for unødvendig risiko eller direkte skade på grund af brist eller mangler i sikkerheden. Det kaldes i Sundhedssektoren 'utilsigtet hændelse'. Som borger eller pårørende, kan du hjælpe med at forebygge, at fejl gentages, ved at fortælle om det, du har oplevet.

Læs hvordan du kan rapportere om fejl, så sundhedssystemet kan lære af dem på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Hvis du vil klage over information, samarbejde, ventetid eller serviceniveau på det midlertidige ophold, skal du rette henvendelse til din kommune.

Hvis du vil klage over en konkret sundhedsperson eller over behandlingen og plejen, skal dette ske til Styrelsen for Patientklager. 

 

Medarbejdere

Medarbejdere

På Lindehavens korttidspladser har vi mange dygtige medarbejdere.  Læs her hvilke faggrupper vi har hos os:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Elever
 • Medhjælpere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Rengøringspersonale
 • Administrative medarbejdere
 • Visitatorer

Fælles for os er, at vi arbejder tværfagligt og i tæt samarbejde med dig og dine pårørende. Hvem af os du møder under dit ophold, afhænger af dine behov.