Plejehjem Lindehaven

Billeder af forskellige aktiviteter på Plejecenter Lindehaven

Lindehaven har både faste plejehjemsboliger og korttidspladser (genoptræning/aflastning). Plejehjemsboligerne findes primært på første sal og korttidspladserne er primært på anden sal.

Plejehjemsleder Anette Wintlev-Jensen, 4477 2854
Leder på 1.sal Lotte Ørtoft Hansen, 4477 2855
Sekretær Katja Olsson, 44 77 30 30

 

Velkommen til Lindehaven

Velkommen til Lindehaven

Vi vil gerne byde dig velkommen til Lindehaven, og vi håber du vil blive glad for at bo her.
Her i Lindehaven sætter vi en ære i at skabe de bedst mulige rammer for beboere og gæster. Vi har et engageret og kvalificeret personale, som gør deres yderste for at sikre den gode omsorg. 
Denne side vil give dig svar på mange af de spørgsmål som vi ved, der vil opstå, når man flytter i plejebolig.
Du og dine pårørende er altid velkomne til at kontakte personalet for yderligere spørgsmål. Ligeledes er du velkommen på mit kontor til enhver tid.
 

Med venlig hilsen

Anette Wintlev-Jensen, plejehjemsleder

Adresse
Plejehjemmet Lindehaven
Præstevænget 11
2750 Ballerup
E-mail: lindehaven@balk.dk
Tlf. 44 77 28 54

 

 

Kontakt os

Telefonliste Plejehjemmet:

Plejehjemsleder
Anette Wintlev-Jensen
44 77 28 54

Afdelingsleder, grøn afdeling (1.sal)
Lotte Ørtoft Hansen
44 77 28 55

Grøn afdeling, 1.sal
44 77 28 51

Demensafdelingen, Blå afdeling (1.sal)
44 77 28 56

Rød afdeling (2.sal)
44 77 28 95

Sekretær
Katja Olsson
44 77 30 30

Genoptræning, gul afdeling
44 77 28 57

Ledende fysio-/ergoterapeut
Annette Skyum
44 77 30 40

Om os - herunder Tilsynsrapporter

Lindehavens idegrundlag

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At de enkelte beboere føler, at Lindehaven er deres hjem.

At støtte beboeren ved at tage udgangspunkt i beboerens egne ressourcer og vejlede beboeren.

At skabe tryghed og vilkår for beboeren som tilgodeser selvbestemmelse og selvaktivitet, samtidig med at behov for pleje og omsorg dækkes. 

At tilbyde beboeren en ernæringsrigtig kost og god service.

At beboeren får mulighed for valgfrihed og indflydelse på maden og spisetidspunkt, samt får mulighed for at spise i hyggeligt samvær indenfor plejecentrets rammer. 

At beboerne får en værdig livsafslutning.

At have et kvalificeret og tilfreds personale med lyst til at uddanne og udvikle sig. 

At varetage uddannelse af elever i forhold til gældende uddannelsesplaner.

At plejecentrets økonomiske ressourcer forvaltes bedst muligt indenfor de godkendte rammer.

At tilpasse indsats og ressourcer i forhold til de skiftede krav der stilles politisk, fagligt og menneskeligt. 

 

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapport Lindehaven 2023

Tilsynsrapport Lindehaven 2022

Tilsynsrapport Lindehaven 2021

Tilsynsrapport Lindehaven 2020

Faglig tilsynsrapport Lindehaven 2019

Risikobaseret planlagt tilsynsrapport Plejecenter Lindehaven 2018

Boliger

Lindehaven ejes af boligselskabet Baldersbo, men Ballerup Kommune har visitationsretten til boligerne.
Der er installeret fjernsyns- og telefonstik i lejlighederne. Licens og telefonabonnement skal du selv betale. Du har mulighed for at vælge mellem, grund- mellem- og fuldpakke. Pakkerne kan vælges individuelt.
Lindehaven anbefaler, at du ikke ligger inde med store og dyre værdigenstande i boligen. Lindehaven dækker ikke for private forsikringsforhold. Derfor bør du fastholde dine forsikringer, når du flytter til Lindehaven

BOLIGUDGIFTER  
Boligindskud kr. 26.102,00
Husleje pr. måned, 1.1.2023 kr.   5.406,00
A conto varme, 1.1.2023 kr.      231,00
El, 1.1.2023 kr.      390,00
Antennebidrag Individuelt valg

Boligen

Der stilles sengelinned, dyne, hovedpude, håndklæder og bøjler til rådighed. Egen vaskbar dyne og hovedpude kan medbringes.
Alle boliger består af en stue, toilet samt entré med et lille tekøkken, køleskab og garderobe. Stuen er udstyret med en seng med madras og et sengebord.
Boligen møbleres med egne møbler, gardiner og lamper. Faste tæpper må ikke pålægges i gangen. Med hensyn til ønsker om mulighed for tæpper i stuen, rettes der henvendelse til personalet. 

 

Opholdsstuen er ca. 4 x 4 meter. 
 

Indflytning

Du skal melde din flytning til folkeregistret, samt give flyttemeddelelse til postvæsnet.
Din sagsbehandler i kommunen kan hjælpe dig med at beregne din økonomi.
Informationen er beliggende i stueetagen ved hovedindgangen. Her vil vores sekretær informere dig om, hvordan betalingen til Lindehaven foregår.
Sekretæren træffes alle hverdage mellem kl. 9.00 – 12.00 på telefon 44 77 30 30.
Der må ikke bores i loftet samt den lille væg over medicinskabet. Det er heller ikke praktisk at have tunge ting hængende over sengen.

Indflytningssamtale

Indflytningssamtale arrangeres kort tid efter indflytningen. Her deltager beboeren, evt. pårørende og personale. Mødet afholdes hos beboeren.

Kaldeanlæg:

Du kan tilkalde personalet via det kalde- og samtaleanlæg, der er installeret i boligerne.

Økonomi:

Omkring d. 1. i hver måned sendes der opkrævning for kost, rengøringsartikler, linned, tøjvask, vinduespudsning samt eventuel deltagelse i arrangementer. Du kan se de til enhver tid gældende satser på Ballerup.dk eller klikke her.

Husleje

Du bor til leje hos boligselskabet Baldersbo, som opkræver husleje, el og varme.
Du kan medtage TV og radio, da der findes antenneanlæg i din stue. Du kan vælge din TV pakke individuelt. Har du en ægtefælle som betaler licens, er du omfattet af denne.
 

Telefon:

I hver bolig findes et telefonstik, og du kan derfor for egen regning medtage telefon.
 

Forsikring:

Ved indflytning i Lindehaven anbefaler vi, at beboerne tegner indbo- og ansvarsforsikring. 
Vi fralægger os ethvert ansvar for smykker.

Aktiviteter

Lindebladet oktober, november, december 2023

Lindebladet juli, august og september 2023

Lindebladet marts/april 2020

Beboerne i Lindehaven sætter stor pris på et aktivt og rigt kulturliv, som en del af hverdagen.

Lindehaven har mange faste aktiviteter, samt et væld af spontane oplevelser med personalet, frivillige samt pårørende.

I Lindehaven tilbyder vi mange aktiviteter, som bliver planlagt måned for måned. Beboerne får hver måned en kalender, så de kan følge med i hvad der sker i huset, samt Lindebladet, hvor der er billeder og fortællinger samt andre informationer.
Vi arbejder ud fra borgerens livshistorie, ressourcer, ønsker og behov, så de bevarer deres identitet, og føler sig set, hørt og forstået. Vi støtter beboerne i at danne nye relationer, formindske ensomhed og få et godt og aktivt liv og blive inkluderet i fælleskabet i Lindehaven.
Beboerne er selv med til forberedelsen af aktiviteterne. Vi ser det som vigtigt at beboerne er aktive i eget liv. Vi arbejderr ud fra de kompetencer, som den enkelte beboer har - med en positiv og anerkende tilgang, da det er vigtigt, at beboeren følt sig set og hørt.
 

Vi har også faste aktiviteter, som stolegymnastik onsdag eftermiddag. Motion er vigtigt for beboerne, for det kan være med til at bevare deres færdigheder i længere tid, men også at have det sjovt sammen med andre både beboere, frivillige eller familie. Dans er også tit på programmet, både som fast aktivitet i perioder, men også spontane stunder med musik i højtaleren. Det skaber glæde og lykkefølelse. 
Andre aktiviteter er spil i haven og tur til campingvognen, som vi har stående i haven. Her er der tid til en god kop kaffe, spille et spil eller, hvad vi ellers finder på. Andre gange ser vi bare en film på storskærmen.

Der bliver også afholdt forskellige arrangementer, hvor beboerne kan få en fælles oplevelse sammen med familie og venner. Det foregår i trygge rammer og er overskueligt for alle. 
I aktiviteterne bliver der taget individuelle hensyn, og man deltager i det omfang man kan. Det skulle gerne være en succes at være med, og give lysten til at deltage igen en anden gang. Beboerne er med til at forberede de forskellige arrangementer eller fester, de er med til planlægningen og kommer med ønsker til servering. De er også med til at udarbejde både pynt og det spiselige, som skal serveres til arrangementet. I Lindehaven fester vi med stor fornøjelse.

Der er også mulighed for individuelle aktiviteter. Der kan både ønskes en tur til et bestemt kendt sted eller personlig pleje i form af håndbad og lidt neglelak i vores skønhedssalon i 50er stil. Vi har fokus på at prøve at danne nye relationer for beboerne på tværs af afdelingerne, gennem disse aktiviteter.

 

Her er en kort opridsning af aktiviteter, som foregår i Lindehaven:

•    Stolegymnastik
•    Dans, også på tværs mellem plejecentre
•    Spil
•    Bål
•    Bagning
•    Fremstilling af dekorationer
•    Banko
•    Besøg af sognepræsten
•    Besøg af besøgshunde fra Tryghedsfonden
•    Udflugter både individuelle og i mindre grupper
•    Lucia optog med børn
•    Faste traditioner i løbet af året

som et supplement til aktiviteterne, bliver der taget mange billeder. 

Pårørende

Forventninger til beboere og pårørende

Beboere

Det vi lægger vægt på i det daglige samarbejde med beboeren er:
•    at beboerne lever sit liv, i videst muligt omfang, som før flytningen.
•    at beboeren deltager aktivt i de gøremål han/hun kan for at bevare sine færdigheder, interesser og ikke mindst holdninger.
•    at der etableres et varmt og tæt samarbejde med pårørende til beboeren. 

Pårørende

•    at I tager Jer af Jeres pårørende i samme omfang som før indflytningen i Lindehaven mht. besøg af ham/hende hos Jer, til højtider, byture mm. 
•    at I selv er opmærksomme på, hvornår der foregår aktiviteter i plejecentret, sørger for rettidig tilmelding til arrangementer samt aktivt deltager i f.eks. banko, teater og fester.
•    at I er behjælpelige med ledsagelse til undersøgelse på hospital og hos speciallæge.
•    at I har ansvar for at postkassen på vagtstuen tømmes jævnligt.
•    at I hurtigst muligt henvender Jer til personalet eller ledelsen, når I er i tvivl eller ønsker at drøfte noget.

 

Beboer-pårørende møder

November 2023

September 2022

 

 

Ved dødsfald

Her kan du få svar på dine spørgsmål ved dødsfald på plejecentre i Ballerup Kommune. 

Informationen vedr. dødsfald er ens for samtlige plejehjem i Ballerup Kommune, derfor fører dette link til plejehjem Egely. 

Kontakt dit plejehjem, hvis du vil vide mere. 

Seniorrådsrepræsentanten ved Lindehaven

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

 

Seniorrådsrepræsentanten på Lindehaven er Stephen Frank Mortensen

Repræsentanten deltager i de halvårlige beboer-pårørendemøder.
Han kan kontaktes via nedenstående:
e-mail: stephen.frank.mortensen@gmail.com